ჩვენს შესახებ

სააგენტოები.ge არის ვებ-გვერდი, სადაც ქვეყნდება განცხადებები უძრავი ქონების შესახებ. სააგენტოები.ge დაარსდა 2012 წელს და ის უძრავი ქონებასთან დაკავშირებული ინტერესის მქონე მომხმარებლის თავშეყრის ადგილია. ის მოსახერხებელ და ხელმისაწვდომ სერვისს სთავაზობს მომხმარებელს და ამავე დროს უნიკალური რესურსია უძრავი ქონების ვირტუალურ ბაზარზე. ჩვენი მომხმარებლები არიან როგორც უძრავი ქონებით დაინტერესებული ფიზიკური პოირები, ასევე უძრავი ქონების სააგენტოები, რომელთა შორის კომუნიკაციას ვებ- გვერდი მარტივად და კომფორტულად უზრუნველყოფს: ვებ-გვერდზე დამატებულ განცხადებას გვერდის ადმინისტრაცია გადაუგზავნის უძრავი ქონების სააგენტოებს, იმისდა მიხედვით, თუ რომელ გეოგრაფიულ არეალში მდებარეობს განცხადებაში დასახელებული უძრავი ქონება. ამით ავტორი განცხადების ერთხელ განთავსებით ავტომატურად უკავშირდება რამოდენიმე სააგენტოს, რაც მითითებული ქონების სურვილისამებრ განკარგვის შანსებს ბევრად ზრდის. ჩვენს მიერ შეთავაზებული სერვისები ასევე სასარგებლო და მოსახრეხებლია უძრავი ქონების სააგენტოებისთვისაც, რომლებიც ავტომატურად იღებენ განცხედბებს უძრავი ქონების შესახებ და ამგვარად ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე უკავშირდებიან თავის პოტენციურ კლიენტებს.

მადლობას გიხდით ჩვენს ვებ-გვერდზე სტუმრობისთვის.

სააგენტოები.ge-ს ადმინისტრაცია.
შ.პ.ს მაჰასი
Copyright © 2012 saagentoebi.ge All Rights Reserved | sagentoebi.ge უძრავი ქონების სააგენტოები ერთ საიტზე